top of page

Në një vijë me Naim Frashërin (25.05.1846 - 20.10.1900)

 

Poeti, rilindasi, bilbili i gjuhës shqipe e mjeshtër i fjalës, punoi për të ruajtur e mbrojtur identitetin shqiptar në një kohë të vështirë për kombin.

“Të mëshehurit dhe të mbuluarit e fytyrës së gruas s’ka qënë në kohën e profetit, por është çpikur më vonë. Ndalim i math në përparimin e një kombi!

Si mund të vejë mbroth një komb kur gratë, domethënë gjysma e njerëzisë rron e mbyllur si në kuvli? Si mund të jetë i zgjuar e i mbarë një komb pa patur në vijë jetën e shtëpisë e të fëmijësë, dhe këto qysh mund të bëhen kur burri rrin veç gruas?

Ç’dashuri, ç’ arsye mund të mësojnë e të marrin djemtë e një të tillë familje…

Gruaja duhet të jetë e mësuar më shumë se burri se fëmija së pari nga mëma e marrin arsimin dhe mësimet… Gruaja është mëmë e fëmijës, zonjë e shtëpisë dhe krejt i njerëzisë” - Naim Frashëri.

 

(Ky punim është me të drejta të autorit)

 

#nënjëvijë #nekemihistori

Naim Frashëri

CHF 40.00Preis
    bottom of page